Ο Δήμος Κομοτηνής αποφάσισε τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου/Τμημάτων Ενισχυτικής–Υποστηρικτικής Διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με μαθήματα εξ αποστάσεως τουλάχιστον στην πρώτη φάση λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής (1ο όροφο, Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών, Μαρία Κυριαλάνη), από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες 08:30-14:30, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας φορολογικού έτους 2021.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας Γονέα.
  4. Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).

Κατά την εγγραφή δηλώνονται: τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, τμήματα στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο μαθητής.

Περισσότερες πληροφορίες: 25310-83344.

  • Προσκλητήριο σε Μαθηματικούς, Φυσικούς, Βιολόγους, Χημικούς, Φιλόλογους

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά εξ αποστάσεως, να υποβάλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών (25310-83344, e-mail: kpkomotinis@gmail.com). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται, ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail. Αιτούμενες ειδικότητες: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Φιλόλογοι.