Σε τρία χρόνια από σήμερα, ένα ολοκαίνουργιο κτίριο που πρόκειται να στεγάσει τα τμήματα της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., θα δεσπόζει στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής, μεταξύ της Νομικής Σχολής και των φοιτητικών εστιών.

Την Τρίτη, 30 Ιουλίου, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του κτιρίου από τον κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και από τον κ. Σπύρο Γαλόπουλο, εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. – Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.».

Με την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώθηκε τελευταίο γραφειοκρατικό στάδιο του μεγαλόπνοου αυτού έργου και τη «σκυτάλη» παίρνουν πλέον τα τεχνικά συνεργεία της εργολήπτριας κοινοπραξίας, προκειμένου να το εκτελέσουν και το να παραδώσουν εντός προθεσμίας 1.095 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το συμβατικό κόστος του, μετά από την έκπτωση που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία, ανέρχεται σε 19.365.049,91 ευρώ.

Το κτιριακό συγκρότημα θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους. Στο κτίριο προβλέπεται να στεγασθούν 4 αμφιθέατρα (2×200 θέσεις  και 2×140 θέσεις), κεντρική βιβλιοθήκη, μουσείο, 24 αίθουσες διδασκαλίας, 18 εργαστήρια, γραφεία γραμματειών, κοσμητόρων, προέδρων τμημάτων, μελών ΔΕΠ, διοικητικών, κυλικείο, χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων.

Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, εσωτερικής οδοποιίας, χώρων στάθμευσης, πλακοστρωμένων επιπέδων, εργασιών πρασίνου και Η/Μ εξωτερικών δικτύων (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, ηλεκτρικών, κλπ). Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 23.906 τ.μ. και του περιβάλλοντα χώρου σε 61,4 στρέμματα.

Το 2020 θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του εξοπλισμού του εν λόγω έργου, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, με χρηματοδότηση επίσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο Αντιπρύτανης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ., κ. Φώτης Μάρης, αφού χαιρέτησε αυτήν τη θετική εξέλιξη για το ίδρυμα, έσπευσε να ευχαριστήσει δημόσια την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού έργου. Επίσης, ευχαρίστησε όλους όσους συστηματικά διεκδίκησαν και εργάσθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τη χρηματοδότηση, για πρώτη φορά, ενός έργου του Δ.Π.Θ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.