Την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονήσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, όσοι επιχειρηματίες δεν έχουν λάβει ακόμη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία εξ αιτίας των μέτρων κατά του κορωνοϊού, μπορούν να τα αντικαταστήσουν σε πρώτη φάση με μια απλή υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά αργότερα, κατά την καταβολή της ενίσχυσης.