• ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Το Μήνυμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος.

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐξαναστάντα τριήμερον

ἐκ τάφου Χριστὸν τὸν ζωοδότην»

 Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἒφτασε ἡ πολύποθος «νύξ καί φωταυγὴς τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου».

Πορευτήκαμε καὶ πορευόμαστε ἕνα συνεχὲς «λιθόστρωτο τῆς ὁδοῦ τοῦ μαρτυρίου».

Πρωτοφανή γεγονότα συνετάραξαν τὴν πατρίδα μας καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἓνας πειρασμὸς ὀδυνηρός, διέλυσε τὴν καθημερινότητά μας, τάραξε τίς ἰσορροπίες μας καὶ κυρίως γκρέμισε ὅ,τι εἴχαμε δεδομένο.

Δύσκολη ἐποχὴ καὶ δύσκολες ἀποφάσεις. Δοκιμάζονται τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες˙ ὅμως καμία δοκιμασία καὶ κανένας πειρασμὸς δέν μπορεῖ να ἀφαιρέσει τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὅλα παραχωροῦνται γιά τὸ ζητούμενο τῆς ζωῆς μας ποὺ εἶναι ἡ Σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Μπορεῖ τὰ πάντα νά φαίνονται ζοφερὰ καὶ ἄσχημα ὅμως «ἡ ὀμορφιὰ θὰ σώσει τὸν κόσμο» θὰ πεῖ ὁ Ντοστογέφσκι καὶ ἀπόψε εἶναι ἡ ὥρα τῆς ὀμορφιᾶς τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ ἐλέους, τῆς δύναμης καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ που τόσο πολὺ μας ἀγάπησε, ὥστε δέν θέλησε νά μᾶς φοβίσει ὁ θάνατος. Καὶ μὲ τὸ δικὸ του θάνατο μας ἐλευθέρωσε γιά νά μᾶς χαρίσει τὸ φῶς καὶ τή λαμπρότητα τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ πατὴρ Ἀντώνιος Σουρὸζ θὰ πεῖ πολὺ εὔστοχα:

«τὴν Ἀνάσταση μπορεῖ νά τή ζήσει μόνο ὃποιος πέρασε μέσα ἀπὸ τὸ θάνατό που λέγεται ἀγάπη».

Ναὶ ἀδερφοί μου!

Ὁ Κύριός μας εἶναι ἡ σαρκωμένη ἀγάπη, ποὺ σταυρώθηκε καὶ ἐτάφη καὶ Ἀνέστη γιά νά προσφέρει τὴν κατάργηση τοῦ θανάτου, τὸ θεϊκὸ δῶρό που διαλύει κάθε κατήφεια καὶ ψευτιὰ καὶ ἀνοίγει δρόμο γιά τὴν αἰωνιότητα καὶ τή θέωση.

Χωρὶς τὴν Ἀνάσταση εἶναι ὅλα σκοτεινὰ καὶ χωρὶς νόημα.

Σήμερα στίς δυσκολίες αὐτὲς μὲ ἕνα «χαίρετε» τοῦ Κυρίου, «ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε» γαληνεύει ἡ τρικυμία μέσα μας καὶ γύρω μας.

Γεμίζουν τὰ πάντα μὲ φῶς καὶ ζωή.

Ἔτσι γινόμαστε ἄνθρωποι μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ὡς τέτοιοι κατανοοῦμε πλήρως τὸν κατηχητικὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

«Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γὰρ μας ὅ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».

Ἀγαπητοί μου ἀδερφοὶ

Μὴ δειλιάζουμε, μὴ φοβόμαστε.

Ἂς κρατήσουμε ἀναμμένη ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως τή λαμπάδα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας!

Ὁ Χριστός, ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἀνάμεσά μας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος!

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Με διάπυρες εὐχές προς τον Ἀναστάντα Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ