Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής, Παναγιώτης Χαλβατζής.
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο ηλεκτρονικό πολυεργαλείο, έχουν στο εξής στη διάθεσή τους, δωρεάν, με την έκδοση της άδειάς τους, και οι κυνηγοί του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής.
Ο λόγος για την καινοτόμο εφαρμογή για έξυπνα κινητά, από την ΣΤ´Κυνηγετική Ομοσπονδία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που προσφέρεται για πρώτη φορά στα μέλη των κυνηγετικών συλλόγων.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής, Παναγιώτης Χαλβατζής, η εφαρμογή περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα εκπομπής-αποστολής SOS για την απευκταία περίπτωση που παραστεί ανάγκη.