Πολύ Σημαντικό! Υπογράφουμε Όλοι, κατά της καταστροφής.