Σειρά σημαντικών αποφάσεων ελήφθησαν στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών.

Συγκεκριμένα:

  • Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης «Ολοκλήρωση Β’ φάσης αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων Σαπών».
  • Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, και κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες.
  • Ορισμός ως εκπροσώπων στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Δημάρχου Κωνσταντίνου Χαριτόπουλου, και των δημοτικών συμβούλων Ηλία Εμιρζά από την πλειοψηφία, Ιωάννη Σταυρίδη από τη μείζονα αντιπολίτευση, και Απόστολου Ιωάννου από την ελάσσονα αντιπολίτευση.
  • Ορισμός μελών στα διοικητικά συμβούλια των Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.