Συνεχίζεται το ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα τροχονομικής αστυνόμευσης «Ελεύθερη Κυκλοφορία των Πολιτών στις Πόλεις», που εφαρμόζουν από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι Υπηρεσίες Τροχαίας σε όλη τη χώρα.
Τον Μάιο του 2020 βεβαιώθηκαν συνολικά 6.900 παραβάσεις, και συγκεκριμένα:
 • 1.320 για στάση-στάθμευση σε ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, και σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
 • 3.153 για στάση-στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς, όπως και ποδηλατοδρόμους.
 • 959 για στάση-στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ή πάνω σε αυτούς.
 • 670 για στάση-στάθμευση σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από αυτές.
 • 37 για κίνηση οχημάτων σε λεωφορειόδρομους.
 • 98 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους.
 • 663 για ηχορύπανση από οχήματα.
Από την έναρξη του προγράμματος έχουν βεβαιωθεί συνολικά 108.920 παραβάσεις, και συγκεκριμένα:
 • 20.186 για στάση-στάθμευση σε ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, και σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
 • 54.895 για στάση-στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς, όπως και ποδηλατοδρόμους.
 • 14.457 για στάση-στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ή πάνω σε αυτούς.
 • 11.669 για στάση-στάθμευση σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από αυτές.
 • 4.513 για κίνηση οχημάτων σε λεωφορειόδρομους.
 • 1.459 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους.
 • 1.741 για ηχορύπανση από οχήματα.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες προσβασιμότητας στις πόλεις, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα παραβατικότητας που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία πεζών και οδηγών, επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους.
Οι ειδικές δράσεις του προγράμματος θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα.