Στη φύτευση χιλίων δενδρυλλίων προχώρησε το Τμήμα Πρασίνου του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στην πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων Ξάνθης και στις εγκαταστάσεις του στο κέντρο της πόλης (ΠΡΟΚΑΤ), στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος φυτοτεχνικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων του.

Η δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συνεργασία της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η οποία προέβη στην δωρεάν παραχώρηση των δενδρυλλίων.

Πρόκειται για μια δυναμική προσπάθεια για την προστασία, διατήρηση και επέκταση του πρασίνου στις πόλεις, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος των φοιτητών και των καθηγητών, η προστασία του εδάφους, και η αποκατάσταση μιας υγιούς αλλά και ελεγχόμενης βλάστησης που θα αναδεικνύει την ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων.

Φυτεύτηκαν διακόσια κυπαρίσσια Αριζόνας, πενήντα λεύκες, διακόσια πλατάνια, τριακόσιοι σφένδαμοι Νεγούδιο, πενήντα φράξοι υψηλοί, πενήντα δάφνες, τριάντα κατάλπες, δεκαπέντε δαφνοκέρασα, εκατό λιγούστρα και πέντε κυδωνίαστρα, με κριτήριο την ανθεκτικότητα και την μετέπειτα μικρή απαίτηση στην καλλιεργητική φροντίδα.