Για “σοβαρό κίνδυνο να ανατραπεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή των δικτύων φυσικού αερίου σε έξι μεγάλες πόλεις της ΠΑΜΘ ενόψει της πλήρους ιδιωτικοποιήσεως της ΔΕΠΑ”, κάνει λόγο ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου, αφού όπως τονίζει δεν έλαβε καμία δέσμευση από τον υφυπουργό για την ολοκλήρωση του έργου με βάση τον σχεδιασμό τους όρους και τις εγγυήσεις που είχαν επιτευχθεί από τον δημόσιο φορέα ΔΕΔΑ, μετά από σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή.

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Χαρίτου αναφέρει:

“Μεγαλύτερη ανησυχία από αυτήν που αρχικά είχαμε, μας προκάλεσε η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ερώτηση που κατέθεσα για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή επέκτασης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις έξι μεγάλες πόλεις της ΠΑΜΘ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη υπό την εποπτεία του δημόσιου φορέα ΔΕΔΑ.
Το Υπουργείο περιορίσθηκε στην παράθεση των τεχνικών στοιχείων του έργου τα οποία ήδη γνωρίζαμε, ενώ δεν απάντησε στα ουσιαστικά ερωτήματα που τέθηκαν. Δηλαδή αν θα προχωρήσει το έργο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό (σύμφωνα με τον οποίο θα ξεκινούσε μετά το πρώτο τρίμηνο του 2018 και θα ολοκληρώνονταν εντός πενταετίας, δηλαδή εντός του 2023), αλλά και τις εγγυήσεις του χαμηλού κόστους εγκατάστασης και χρήσης φυσικού αερίου καθώς και της επέκτασής του σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, ζητήματα που είχε συμφωνήσει η ΔΕΔΑ και ήταν επωφελή για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.
Ερωτήματα και ανησυχία που έγιναν έντονα μετά το Ν. 4643/2019 που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ, με τον οποίο η ΔΕΠΑ. Δηλαδή ο φορέας που θα χρηματοδοτούσε την κατασκευή του έργου από την ΔΕΔΑ, παραχωρείται πλέον σε ένα ιδιωτικό μονοπώλιο, που θα επανεξετάσει τους αρχικούς σχεδιασμούς όχι μόνο της δικής μας αλλά και άλλων Περιφερειών και βέβαια θα θέσει ως προτεραιότητες στη κατασκευή των δικτύων του φυσικού αερίου, όχι τις κοινωνικές ανάγκες όπως προέβλεπε η ΔΕΔΑ, αλλά την μεγαλύτερη δική του κερδοφορία, γεγονός που ενέχει άμεσο κίνδυνο ανατροπής του υπάρχοντος σχεδιασμού. Μπροστά σε τέτοια σημαντικά, για την περιοχή, ζητήματα οφείλουμε όλοι να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Είμαι σε ετοιμότητα, ώστε σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να μην ανατραπεί ο αρχικός σχεδιασμός, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο. Έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας, γιατί ενώ σηκώνει όλο το βάρος του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ενεργειακής φτώχειας”.

Η απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση του κ. Χαρίτου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με αρ. πρωτ. 2580/13.12.2019 περί των δικτύων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Σχετ.: Ερώτηση αριθ. 2580/13-12-2019

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, με θέμα «Κατασκευή επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου στις έξι μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης » και σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σε σχέση με τα θέματα και ερωτήματα που τίθενται:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει ενταχθεί από 04.12.2018 το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης», με Δικαιούχο την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε., με συνολικό κόστος 56.563.974,45€, με επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 29.608.416€ και 26.955.558€ ιδιωτική συμμετοχή, που αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις νομαρχίες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Το δίκτυο διανομής που θα αναπτυχθεί θα καλύψει έξι (6) κεντρικούς Δήμους των παραπάνω αναφερόμενων νομών: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας (νομός Έβρου), Κομοτηνής (νομός Ροδόπης), Ξάνθης (νομός Ξάνθης), Δράμας (νομός Δράμας) και Καβάλας (νομός Καβάλας). Οι πληρωμές μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 10.726.301€ (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη).
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 485 χλμ., δικτύου μέσης πίεσης μήκους περίπου 9 χλμ. και 9 σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης (Μ/Ρ).
Το έργο περιλαμβάνει 11 υποέργα όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 BAR), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 BAR), σε έξι πόλεις της Περιφέρειας της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

22.462.924 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ 99.740 – Προμήθεια Υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»- Ομάδα Β (Μετρητές / Σταθμός Αποσυμπίεσης CNG)

985.481 – Προμήθεια Υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar),δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»-Ομάδα Α(Σταθμοί διανομής /Σταθμοί μέτρησης ρύθμισης/ Mετρητές)

726.681 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.11.2019 Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης & Επίβλεψης Έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης και Σύνδεσης Καταναλωτών στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης»

1.964.067 – Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης εργασιών και υλικών για το έργο «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) σε έξι πόλεις της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκη

576.860 -ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (5 ΥΠΟΕΡΓΑ)
2.792.664 -Την 11.11.2019 έγινε ο διαγωνισμός για το υποέργο προμήθειας υλικών. Μέχρι σήμερα μέσω ΟΠΣ δεν έχει γίνει αίτημα σύμφωνης γνώμης για δημοπράτηση άλλου υποέργου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.