Αρχική Χαρίτου: Να χρηματοδοτηθεί Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Θράκης από το Ταμείο Ανάκαμψης Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου Διακομματική Επιτροπή Θράκης υπουργείο Οικονομικών

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου Διακομματική Επιτροπή Θράκης υπουργείο Οικονομικών