Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης Δημήτρη Χαρίτου, 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητούν από τον υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει σε νομοθετική  ρύθμιση προκειμένου να διευκολύνει την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε παλιννοστούντες ομογενείς που διαβιούν για πάρα πολλά χρόνια στην χώρα μας και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα γρανάζια της  γραφειοκρατίας.

Με αφορμή υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (Π.Ο.Σ.Ε.Π.), οι βουλευτές  επισημαίνουν ότι όσοι ομογενείς δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με τις παλαιότερες ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4508/2017 σήμερα υποχρεώνονται να αποδείξουν μέσω μιας σύνθετης και αυστηρής διαδικασίας την ελληνική τους συνείδηση ενώπιον εξεταστικών επιτροπών. Οι ομογενείς με το υπόμνημα τους διαμαρτύρονται γιατί η Ελληνική Πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως αλλογενείς ακόμα κι αν ζουν και εργάζονται στην χώρα μας για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό αν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα στους ομογενείς την δυνατότητα να αποκτούν ευχερέστερα την ελληνική ιθαγένεια.

Tο κείμενο της αναφοράς:

“Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό  Εσωτερικών

Θέμα: Θα  διευκολύνετε την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στους ομογενείς που προέρχονται από την τέως Σοβιετική Ένωση;

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου καταθέτει προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως αναφορά το υπόμνημα της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (Π.Ο.Σ.Ε.Π.), με το οποίο ζητούν να επιλυθούν με νομοθετική ρύθμιση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα με την Π.Ο.Σ.Ε.Π. όσοι ελληνοπόντιοι ομογενείς δεν πρόλαβαν να  αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με τις παλαιότερες ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4508/2017 βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι στην γραφειοκρατία και υποχρεώνονται να αποδείξουν την ελληνική τους συνείδηση ενώπιον εξεταστικών επιτροπών.

Οι ομογενείς αισθάνονται προσβεβλημένοι και διαμαρτύρονται μέσω του υπομνήματός τους γιατί με το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτογράφησης  η Ελληνική Πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως αλλογενείς ακόμα κι αν έχουν παλιννοστήσει και εργάζονται στην χώρα μας για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Για τους λόγους αυτούς καλείστε να απαντήσετε στην ΠΟΣΕΠ εάν  προτίθεσθε να προχωρήσετε σε νέα νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα στους ελληνοπόντιους ομογενείς της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. να αποκτούν ευχερέστερα την ελληνική ιθαγένεια που δικαιούνται.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 19/09/2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές”.

 • Το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (Π.Ο.Σ.Ε.Π.)

“Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βορίδη

Αξιότιμε κε Υπουργέ, επανερχόμαστε στο θέμα « Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την απόκτηση, ανάκληση, αποκατάσταση της Ελληνικής Ιθαγένειας για τους ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση» που καταθέσαμε με  επιστολές  από ΠΟΣΕΠ με ΑΠ 17/26-08-2021 & με ΑΠ 25/18-11-2021   προς ΥΠΕΣ ΑΠ 86865 25-11-2021 ΓΡ ΥΠΟΥΡΓΟΥ & ΓΓΙ ΥΠΕΣ, 03/2022 προς ΓΓΙ ΥΠΕΣ  και που δεν λάβαμε έως σήμερα γραπτή απάντηση.

Εν συνόψει το πρόβλημα. Όπως ήδη γνωρίζετε, οι οικογένειες των Ελλήνων Παλιννοστούντων αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας τα τελευταία χρονιά. Όσοι ομογενείς δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια στη βάση του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου που τους το επέτρεπε, εξαναγκάζονται να διαμένουν παράνομα στην χώρα, περιμένοντας να επιλυθεί το γραφειοκρατικό τους πρόβλημα. Πλείστοι αυτών, παρόλο ότι είναι Έλληνες από τη γέννηση και μέλη της οικογένειας τους είναι ήδη κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας, λαμβάνουν άδεια παραμονής ως αλλογενείς ή εντάσσονται σε κάποιο άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όπως αντιλαμβάνεστε το γραφειοκρατικό αυτό πρόβλημα, λόγω κενού στον νόμο από το ΥΠ.ΕΣ, έχει πολλαπλές και επίπονες επιπτώσεις στις ζωές των Ελλήνων ομογενών, που μπορεί να λυθεί με μια διοικητική πράξη! Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε μια μεταίχμια κατάσταση αβεβαιότητας κατά την οποία δεν μπορούν να εργαστούν νόμιμα, να σπουδάσουν, να έχουν μια νόμιμη και φυσιολογική κοινωνική δράση. Περαιτέρω, το πρόβλημα εκτείνεται και στην ανάκληση ιθαγένειας για τεχνικά λάθη στα έγγραφα από τη χωρά προέλευσης τους.

Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4604/ΦΕΚ_50 /2019 δεν προβλέπουν τον καθορισμό της ιθαγένειας των ομογενών από την τέως Σοβιετική  Ένωση οι οποίοι είχαν προγονούς από τον Πόντο και παλιννόστησαν στην Ελλάδα από τις αρχές του 90, γεγονός που δυσχεραίνει τον καθορισμό της ιθαγένειας, με αποτέλεσμα ως αλλογενείς να περνούν από  επιτροπή για να πάρουν ιθαγένεια από την ημέρα της νέας αίτησης τους με πολιτογράφηση, χάνοντας όλη την πορεία των 25 + χρονών της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής τους στην Ελλάδα. Οι ομογενείς στερούνται των δικαιωμάτων που απέκτησαν με κόπο στα 25+ χρόνια νόμιμης και μόνιμης ζωής στην Ελλάδα.

Εμείς ως ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση ζητάμε διοικητική λύση. 

Κύριο μέλημα της Ομοσπονδίας μας είναι να διευκολυνθεί η κτήση της ιθαγένειας για τους ομογενείς από τέως Σοβιετική Ένωση κυρίως όσοι κατέφθασαν στην Ελληνική επικράτεια μετά το 2001.

Λύση που έχουμε και προβλέπουμε είναι: 

Επειδή θεωρούμε ότι συντελείται αδικία στο πρόσωπο των τέκνων Ομογενών κατά τη λήψη της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και όχι στη βάση διαπιστωτικών πράξεων. 

Επειδή οι ανιόντες των τέκνων αυτών απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια, λόγω της από γέννησιν κτωμένης ελληνικής καταγωγής δυνάμει των Συνθηκών της Αγκύρας και της Λωζάνης. 

Επειδή βρίσκονται σε ισχύ οι προηγούμενες αποφάσεις που εκδόθηκαν είτε από τους Νομάρχες είτε από τους Περιφερειάρχες και δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί. 

Επειδή είναι παράλογο και άδικο εξ αίματος αδέλφια να αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς όρους από το Ελληνικό Κράτος. 

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την άμεση διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν και παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στη τροποποιητική ρύθμιση που αφορά θέματα περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, τα εξής σημεία:

Προτάσεις προς ρύθμιση:

 1. Το αρ.10 του Ν 4735/2020 του ΥΠΕΣ να περιλαμβάνει και να ρυθμίζει τα θέματα ιθαγένειας και για τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
 2. Να δίνεται η Ελληνική Ιθαγένεια σε τέκνα όσων ομογενών είναι ήδη κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας ή ήταν κάτοχοι της εν ζωή. 
 3. Τα τεκνά αυτών να λαμβάνουν την Ελληνική Ιθαγένεια στη βάση διαπιστωτικών πράξεων. 
 4. Να δίδεται η Ελληνική Ιθαγένεια στους ομογενείς που τα αδέλφια τους απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια από γέννηση και είναι ήδη κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας. 
 5. Άνθρωποι  άνω των 60 ετών να μην υποχρεούνται να περάσουν από τις επιτροπές περί ιθαγένειας.
 6. Να υπάρχει ελαστικότητα από τα μέλη των επιτροπών ως προς τους ομογενείς από την π. ΕΣΣΔ σε σχέση με την γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
 7. Να υπάρξει τράπεζα θεμάτων με ερωτήσεις και απαντήσεις για συνέντευξη.
 8. Να συμπεριλάβετε έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας μας, Π.Ο.Σ.Ε.Π., ως της μοναδικής αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των παλιννοστούντων από την π. ΕΣΣΔ, στις επιτροπές περί ιθαγένειας.
 9. «Στις περιπτώσεις ανάκλησης της ιθαγένειας ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αυτοί έχουν γονείς που έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση με αποφάσεις που είναι έγκυρες και ισχυρές, να αποκτούν και αυτοί, ως τέκνα Ελλήνων, την Ελληνική ιθαγένεια από γέννηση και όχι από επιτροπή».
 10. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες ομογενείς, των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητούνται, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αίτησή τους θα γίνει δεκτή και θα αποκτήσουν εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια. Κατά την εξέταση της ως άνω αίτησής τους, δεν λαμβάνει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης των ως άνω παλιννοστούντων ομογενών λόγω της ανάκλησης της ιθαγένειάς τους αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησής τους.
 11. Να βρεθεί τρόπος νομιμοποίησης των ομογενών με ταξιδιωτικά έγγραφα (άδεια παραμονής ομογενή ή βεβαίωση ομογενή ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενή) μέχρι να βγει απόφαση για την ελληνική τους ιθαγένεια. 
 12. Να αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ομογενή με βάση τα νεοεκδοθέντα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης με Apostille ή επικύρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (όπως προβλέπει η  νομοθεσία της χώρας προέλευσης) και επίσημη μετάφραση.
 13. να εξεταστεί η αίτηση πολιτογράφησης (στο άρθρο 31 του ΚΕΙ προβλέπεται η έκδοση απόφασης) κατά της εντός αποκλειστικής προθεσμίας των 12 μηνών εν συνόλω από την κατάθεση της αίτησης.

Ως  Ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση δεν διεκδικούμε Ελληνική Ιθαγένεια. Την έχουμε από την γέννηση μας. Διεκδικούμε να είμαστε νόμιμοι στη χώρα που ζούμε μόνιμα εδώ και 30 χρόνια.

Η Ομοσπονδία μας ως η μοναδική δευτεροβάθμια οργάνωση των Ομογενών από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., απευθύνεται σε Σας κε Υπουργέ, με την παράκληση και απαίτηση για την άμεση νομοθετική ρύθμιση.

Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας ορίζοντάς μας ημερομηνία και ώρα κοινής συνάντησης.

Ευελπιστούμε για μια ευοίωνη εξέλιξη και προσβλέπουμε στην ανταπόκριση των δίκαιων αιτημάτων μας.  Εν αναμονή της απάντησης σας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Π. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων

Ο Πρόεδρος, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης”.