“Αναιτιολόγητη”, χαρακτηρίζει την απόφαση απομάκρυνσης του αναπληρωτή προϊσταμένου του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος Ροδόπης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτου, και σημειώνει πως “δεν εναρμονίζεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου, κατά την οποία όφειλε να περιλαμβάνει ειδική αιτιολογία”.

Ο κ. Χαρίτου κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο την αίτηση θεραπείας του υπαλλήλου, την απαντητική επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και την ανακοίνωση-καταγγελία που εκδόθηκε από τον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

“Αναμένω τον έλεγχο και την απάντηση εκ μέρους του Υπουργού για τη νομιμότητα ή μη των πράξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης”, επισημαίνει ο Δημ. Χαρίτου, που συμπληρώνει: “Εκτός αν η Κυβέρνηση έχει στην πράξη σιωπηρώς καταργήσει την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο, προκειμένου να απομακρύνει από τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου τους μη αρεστούς σε αυτήν προϊσταμένους. Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις αντί να δημιουργείται το κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας που χρειάζεται σήμερα η δημόσια διοίκηση, έχει προκληθεί δικαιολογημένη ανησυχία στους εργαζόμενους και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένα καθήκοντα”.