Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Δημήτρης Χαρίτου κατέθεσε στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, υπόμνημα που του επέδωσε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το ζητείται η χορήγηση του επιδόματος προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών και στους πυροσβέστες που υπηρετούν στον Νομό Ροδόπης.

Με την επιστολή της η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύει την άνιση μεταχείριση της κυβέρνησης σε βάρος των υπηρετούντων πυροσβεστών στη Ροδόπη σε σχέση με άλλους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που υπηρετούν στον νομό και λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα βάσει του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19 του Ν.4354/2015.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους του Νομού Έβρου.

Ο Βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου καλεί τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη να προβεί σε απάντηση του υπομνήματος και σε γνωστοποίηση των σχετικών ενεργειών του.

Το υπόμνημα:

Χαρίτου: Άδικη εξαίρεση των πυροσβεστών του Ν. Ροδόπης από το επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών