Βουλή | Στην Ολομέλεια φέρνει την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ο Ιλχάν Αχμέτ για τις αποζημιώσεις σε βαμβάκια και καλαμπόκια στη Ροδόπη

Με στόχο να δοθούν επαρκείς δεσμεύσεις για τη βαμβακοκαλλιέργεια αλλά και τους καλλιεργητές αραβοσίτου.
ΙΛΧΑΝ ΟΚ
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Δ. Σταμενίτης απάντησε στην ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Σεπτεμβρίου ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με την οποία ζητούσε την αποζημίωση βαμβακοπαραγωγών και καλλιεργητών καλαμποκιού της Ροδόπης από τις απώλειες στην παραγωγή εξ αιτίας των ξηροθερμικών συνθηκών σε συνδυασμό με τον καύσωνα και τους θυελλώδεις ανέμους του περασμένου Αυγούστου
Στην απάντηση αναφέρεται μεταξύ άλλων οτι “σε ό,τι αφορά στην ανεμοθύελλα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των γεωτεχνικών του ΕΛΓΑ, δεν παρατηρήθηκαν ζημιές από το συγκεκριμένο αίτιο σε αποζημιώσιμα ποσοστά” καθώς και οτι “η μείωση της παραγωγής λόγω ξηροθερμικών συνθηκών δεν καλύπτεται ασφαλιστικά”. Με την επίκληση, δε, του φόβου των ποινών από τα ισχύοντα στην ΚΑΠ, υπάρχει παραπομπή στο 2024 για πιθανή λήψη απόφασης μείωσης του πλαφόν, που για τη Ροδόπη στα βαμβάκια ανέρχεται στα 180 κιλά ανά στρέμμα. 
Η απάντηση του υφυπουργού δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, καθώς δεν γίνονται δεκτά σε πρώτη φάση τα αιτήματα για άμεση και δίκαιη αποζημίωση των βαμβακοπαραγωγών, ενώ δεν υπάρχει και επαρκής απάντηση στο αίτημα για την μείωση του πλαφόν που οφείλουν οι παραγωγοί να παραδώσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, τονίζει ο βουλευτής, που μετέτρεψε άμεσα την ερώτησή του σε Επίκαιρη η οποία θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής και θα απαντηθεί εκεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με στόχο να δοθούν επαρκείς δεσμεύσεις για τη βαμβακοκαλλιέργεια αλλά και τους καλλιεργητές αραβοσίτου στον νομό μας.   
Ολόκληρη η απάντηση του κ. Σταμενίτη

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 603/6-9-2023 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχμέτ, σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή, που οφείλονται σε ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια. Δεν αποζημιώνονται οι δευτερεύουσες ή εκείνες που οφείλονται σε μη ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια. Ως εκ τούτου, η μείωση της παραγωγής λόγω ξηροθερμικών συνθηκών δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Ωστόσο, παρακολουθείται η εξέλιξη των καλλιέργειών και συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε, με τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου, να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και την κατάσταση. Τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε αν και σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο και εργαλείο που μας δίνει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά στην ανεμοθύελλα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των γεωτεχνικών του ΕΛΓΑ, δεν παρατηρήθηκαν ζημιές από το συγκεκριμένο αίτιο σε αποζημιώσιμα ποσοστά. Η συνολική αναμόρφωση του γεωργοασφαλστικού συστήματος και η νομοθέτηση ενός νέου, εκσυγχρονισμένου και βελτιωμένου κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί εξ αρχής βασικό στόχο της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και έχει ήδη δρομολογηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες παραγωγών και κτηνοτρόφων, όπως αυτές διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται. Προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PWC, τις οποίες αξιολογούμε σχεδιάζοντας τα επόμενα μας βήματα, πάντα με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και τη φερεγγυότητα των υπηρεσιών του. Οι εν λόγω μελέτες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της δυνατότητας ένταξης νέων ασφαλιστικών κινδύνων και αξιοποίησης των διαθέσιμων από την νέα ΚΑΠ εργαλείων διαχείρισης κινδύνων (Καν. 2021/2115, άρθρο 76). Στην πρώτη τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ που η χώρα μας διαβουλεύεται με την ΕΕ περιλαμβάνονται τεχνικά δελτία για ενεργοποίηση παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, στο νέο ΣΣ ΚΑΠ εντάσσονται παρεμβάσεις για την Διαχείριση κινδύνων μέσω των τομεακών προγραμμάτων (οπωροκηπευτικών, οίνου, βρώσιμης ελιάς – ελαιόλαδου) και της παρέμβασης Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα» του Πυλώνα ΙΙ. Αναφορικά με την αποζημίωση βαμβακοπαραγωγών και παραγωγών καλαμποκιού της Ροδόπης για τις απώλειες στην παραγωγή τους, επισημαίνονται τα εξής: Όσον αφορά στην καταβολή της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τον αραβόσιτο, υπενθυμίζεται κατ’ αρχάς ότι αποτελεί αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας η ένταξή της συγκεκριμένης καλλιέργειας στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από τη συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά, τηρείται και η εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων, η δε εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης είναι 550€/εκτάριο. Σχετικά με την ειδική ενίσχυση βάμβακος, σύμφωνα με την αριθμ. 472/158760/25-5-2023 ΥΑ (ΦΕΚ/Β/3523/2023), η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, από το έτος 2023, ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομό), με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε Περιφερειακής Ενότητας μειωμένο κατά 20%. Για την τήρηση των όρων χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ελέγχεται και η ελάχιστη απόδοση, η οποία για την ΠΕ Ροδόπης έχει οριστεί στα 188κιλά/στρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περαιτέρω μείωση της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης έρχεται σε αντίθεση με το ΣΣ-ΚΑΠ της χώρας και επισύρει ποινές. Η απόδοση αυτή δύναται να μειωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της προαναφερθείσας ΥΑ, μόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας επιβεβαιωμένοι από τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ). Μελετάται ωστόσο η δυνατότητα τροποποίησης της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης από το έτος 2024, η οποία θα ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομό), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 30%, αντί για 20%”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood