Τριακόσια πενήντα βιβλία, λογοτεχνικού, ιστορικού, ποιητικού και ξενόγλωσσου περιεχομένου, δώρισε στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος, του Δήμου Αλεξανδρούπολης (“Πολυκοινωνικό Κέντρο”).

Μια αξιέπαινη δράση, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ποικίλων κοινωνικοπρονοιακών δραστηριοτήτων της δομής, με σκοπό και ελπίδα τη συμβολή στη δημιουργικότερη διαβίωση των κρατουμένων.