Ήταν Γενάρης του 2017 όταν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Δημήτρης Καρασταύρου ανακοίνωνε την πρόθεση της επιχείρησης να κατασκευάσει με πόρους του ΕΣΠΑ νέο υπερσύγχρονο υδραγωγείο που θα απολυμαίνει το νερό όχι με χλώριο αλλά με υπεριώδη ακτινοβολία.

Σήμερα, δύο ακριβώς χρόνια μετά, και αφού υλοποιήθηκαν με επιτυχία όλα τα στάδια της μελέτης, της ένταξης της πρότασης στο ΕΣΠΑ και της δημοπράτησης, έχει ήδη ολοκληρωθεί το κτιριακό σκέλος του έργου και απομένει η εγκατάσταση των υπερσύγχρονων φίλτρων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

6

Θυμηθείτε τα μέχρι σήμερα στάδια υλοποίησης του έργου:

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο κ. Καρασταύρου κατά την επίβλεψη των εργασιών που διενήργησε με τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη, τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Στράτο Τσακιρίδη και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα της παρούσας διοίκησης της ΔΕΥΑΚ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.