“Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Ας αντλήσουμε από το Μυστήριο του Μέγα Αγιασμού, φωτισμό, ελπίδα και δύναμη, στοιχεία απαραίτητα για μια Κοινωνία Πολιτών με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, με πίστη και ομόνοια, στοχεύοντας πάντα στην Πρόοδο με Πράξεις και όχι μόνο με ευχές”.