Για τα εργαλεία ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα στο διαμορφούμενο περιβάλλον του κλάδου υπό τις σύγχρονες συνθήκες οικονομικών, επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Ροδόπης-Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου “Social Forces / Ενίσχυση του κοινωνικού-επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων δομών στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα/Βουλγαρία 2014-2020».

Κατά τις εργασίες της ημερίδας παρουσιάστηκαν:

  • ο ρόλος του κοινωνικού επιχειρηματία.
  • οι προκλήσεις.
  • το θεσμικό πλαίσιο.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν απατήσεις στα ερωτήματά τους από τους εισηγητές, και να παρακολουθήσουν συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

 

Το πρόγραμμα θα “τρέξει” μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019 και το εταιρικό του σχήμα απαρτίζουν: η Αναπτυξιακή Ροδόπης-Ξάνθης, ο Δήμος Χασκόβου, τα Επιμελητήρια Ξάνθης και Δράμας, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χασκόβου, η Αστική ΜΚΕ “Γνώση”-Αναπτυξιακή, η Ένωση Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου του Πλόβντιβ, και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το έργο παρουσίασε ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης-Ξάνθης, Στάθης Κεφαλίδης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: “Να εντοπίσουμε αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, να εντοπίσουμε τα προβλήματά τους, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να τα επιλύσουν, να κινητοποιήσουμε κόσμο να μπει στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από το πρόγραμμα βρίσκουμε τα προβλήματα τα οποία μετά θα τα στείλουμε στους αντίστοιχους δημόσιους φορείς με τους οποίους έχουμε και συνεχόμενη επαφή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, για να τα εντοπίσουν και αυτοί να τα διορθώσουν. Είναι ένα εργαλείο που έρχεται να βοηθήσει και να συμπληρώσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις περιοχές που κινούμαστε”.

Το πρόγραμμα για τους υφιστάμενους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε πανελλαδική κλίμακα είναι της τάξης των 27 εκ. ευρώ και έπεται δεύτερο πρόγραμμα, αποκεντρωμένο, που θα το υλοποιήσουν οι Περιφέρειες, ύψους 82 εκ. ευρώ. Το ποσοστό της κοινωνικής οικονομίας σήμερα σε εθνικό επίπεδο είναι της τάξης του 1% και βρίσκεται αρκετά μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που φτάνει και το 9%.