Το έργο που έγινε από τη ΔΕΥΑΚ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου (2011-2019), παρουσιάζει με δύο βίντεο (ένα αναλυτικό διάρκειας μισής περίπου ώρας, ένα συνοπτικό διάρκειας δύο λεπτών), ο Δημήτρης Καρασταύρου.

“Πρόκειται για έργο σημαντικό και μετρήσιμο”, τονίζει ο κ. Καρασταύρου, και καλεί τον κόσμο να δει τα βίντεο “για να γνωρίζετε τι παραλάβαμε και τι κάναμε, για να αντιληφθείτε τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι μπορώ να ζητώ τη στήριξή σας, ώστε με τη γνώση, την εμπειρία και το όραμα που διαθέτω, να συνεισφέρω ενεργά στη διοίκηση του Δήμου μας και την επόμενη δημοτική περίοδο…”.

Κατά τον κ. Καρασταύρου, με την παρούσα διοίκηση της ΔΕΥΑΚ η επιχείρηση απέκτησε τη θέση που της αρμόζει στην κοινωνία της Κομοτηνής, απέκτησε και πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο χώρας…

“Οι πράξεις και τα έργα μας αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, η εμπειρία μας συνιστά την εγγύηση για το μέλλον, χωρίς πειραματισμούς συνεχίζουμε μαζί πιο δυνατά”, προσθέτει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Καρασταύρου.