Ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου των τριών λεωφορειακών γραμμών*, έναντι κόστους 268.644,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), αυξημένου κατά 3.322,93 ευρώ λόγω ανάλογης αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης, με τις υπόλοιπες δαπάνες να παραμένουν αμετάβλητες: 1) Το λειτουργικό κόστος κίνησης των λεωφορείων, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο των εκτελεσθέντων πραγματικών χιλιομέτρων στις γραμμές (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) επί το χιλιομετρικό κόστος**. 2) Ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. 3) Το κόστος των οδηγών, που συμφωνείται στις 15.998,04 € σαν ενδεικτικό κόστος από μισθοδοσία ανά οδηγό το έτος (αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, κ.λπ.)***. 4) Λοιπές πάγιες δαπάνες διοίκησης-διαχείρισης. 5) Το εύλογο κέρδος του ΚΤΕΛ.

*Γραμμή 1: Εργατικά Κικιδίου έως Θρυλόριο – Εργατικά υποσταθμού ΔΕΗ, μήκος γραμμής 27 χλμ. Γραμμή 2: Νέα Μοσυνούπολη – Κολυμβητήριο, μήκος γραμμής 12 χλμ. Γραμμή 3: Στρατώνες – Σιδηροδρομικός Σταθμός, μήκος γραμμής 10 χλμ.

**Λειτουργικό κόστος κίνησης λεωφορείων:
-0,035 ευρώ/χλμ για τα ελαστικά.
-0,2 ευρώ/χλμ για τη συντήρηση.
-ωριαίο κόστος οχήματος 1,36 ευρώ/χλμ.

***Ωριαίο κόστος οδηγού: 8,08ευρώ/ώρα – Ετήσια μισθοδοσία οδηγών: 15.998,04 ευρώ.

Οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν οι ίδιες.

Για το θέμα μίλησε στο δημοτικό συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής, Νίκος Λυκούδης.

Ο επικεφαλής της παράταξης “Ξε-κίνημα για την πόλη”, Τάσος Βαβατσικλής, τόνισε πως ενώ οι αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης επιδοτούνται, τα υπόλοιπα αστικά δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Θυμίζοντας, δε, οτι το θέμα είχε απασχολήσει και την ΚΕΔΚΕ στο συνέδριο του 2006 όταν και είχε υπάρξει δέσμευση πως οι Δήμοι που λειτουργούσαν Αστική Συγκοινωνία θα επιχορηγούνταν για αυτήν, ζήτησε από τη διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής να αναζητήσει δυνατότητα χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση.