Ημερίδα πληροφόρησης με σκοπό τη διάδοση του έργου«STEPs Youth Center /Σκαλοπάτια – Κέντρα νεότητας», αλλά και την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου μη τυπικής μάθησης στην Κομοτηνή, διοργάνωσε ο Δήμος Κομοτηνής.
Χρησιμοποιώντας την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία, ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να δημιουργήσει ένα Κέντρο Νέων επί των ευρωπαϊκών θεμάτων και πολιτικών που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έργο που φιλοδοξεί να επιφέρει πολλαπλό και πολυεπίπεδο αντίκτυπο στα όρια του δήμου. Μέσω του Κέντρου θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους η ευκαιρία να λάβουν πολύτιμες γνώσεις μέσω εκπαιδεύσεων μη τυπικής μάθησης και της e-learning πλατφόρμας CEREBRUM Online System που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Η λειτουργία του Κέντρου, σε συνεργασία με το Europe Direct Κομοτηνής και το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναμένεται στις αρχές του 2019.
Οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης θα αφορούν: Τα δικαιώματα πολιτών της Ε.Ε., τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας και σχολικών μονάδων, τη βιώσιμη λειτουργία του Κέντρου Νέων, Έξυπνες πόλεις και Πράσινη Επιχειρηματικότητα.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ και υποψήφιος Δήμαρχος Κομοτηνής, Γιάννης Γκαράνης.

“Ο στόχος είναι να γίνουν κάποιες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις για επιχειρηματικότητα, απασχόληση για πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη και για χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέσα από το πρόγραμμα θα βρουν οι συμμετέχοντες χρηματοδοτικά εργαλεία για το πως οι ίδιοι θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά τη δημιουργία κέντρου νέων με τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και η δεύτερη φάση είναι η χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία θα παρέχονται μαθήματα σε επτά ενότητες σύγχρονης μάθησης”, εξήγησε η Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Έλενα Παπαδάκη.

“Όλα θα γίνονται με διαφορετικό και διαδραστικό τρόπο υιοθετώντας εργαλεία και μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, έχοντας ως γνώμονα την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ομαδικότητας των συμμετεχόντων”, ανέφερε μεταξύ άλλων η επικεφαλής του Europe Direct/Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Νέων Κομοτηνής, Λουίζα Σαλτσίδου.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ