Σε μια από τις πιο σημαντικές και πιο υποσχόμενες συμπράξεις, για τον Έβρο, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, και τη βόρειο Ελλάδα ευρύτερα, προχώρησαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.).

6Οι δύο φορείς υπέγραψαν προγραμματικό μνημόνιο συνεργασίας με πενταετή χρονικό ορίζοντα, όπου αφενός το πανεπιστημιακό ίδρυμα αναλαμβάνει επί της ουσίας ρόλο τεχνικού συμβούλου του Ο.Λ.Α. ενόψει του σχεδιασμού αναβάθμισης του τελευταίου, ενώ συνάμα αναμένεται να δημιουργηθούν νέες εκπαιδευτικές προοπτικές για το τρίτο πανεπιστήμιο της χώρας.

«Η συνεργασία μας προσβλέπει σε οφέλη και για τις δύο πλευρές, με απώτερη στόχευση τη δημιουργία αναπτυξιακών δεδομένων για την περιοχή και την τοπική κοινωνία», επισήμανε ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης.

Εξάροντας την «υπεραξία γνώσης» του πανεπιστημίου, και το ότι αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΑ κ. Σταύρος Σταυράκογλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς δίνεται η ευκαιρία στον Οργανισμό, να διεκδικήσει άκρως ανταγωνιστικά, «τις πρωταγωνιστικές δράσεις που μας αξίζουν».

Ακόμη ο κ. Σταυράκογλου υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως «εμπορική πύλη από και προς την Ευρασία», επισήμανε το πεδίο της «λιμενικής βιομηχανίας» ως εν δυνάμει γνωστικό αντικείμενο για την εκπαιδευτική διαδικασία του πανεπιστημίου, και εστίασε στη σημασία της διάχυσης των ωφελειών της συνεργασίας σε όλη την περιοχή.

Ευκαιρίας δοθείσης, δε, ο κ. Καραμπίνης, τόνισε ότι «το ΔΠΘ διαθέτει τρομερές δυνατότητες», και αναφερόμενος σε χαρακτηριστικά πρότζεκτ υψηλού και διεθνούς επιπέδου και κύρους στα οποία δραστηριοποιείται, σημείωσε με νόημα ότι καταφέρνει να είναι ένα υπολογίσιμο και με περγαμηνές ΑΕΙ, παρά τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη υποχρηματοδότηση.

Τους βασικούς στόχους της συνεργασίας, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Αν. Καθηγητής Φώτης Μάρης.

ΔΠΘΟΛΑΜια από τις πρώτες ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, είναι η κατάρτιση του νέου master plan του λιμένα Αλεξανδρούπολης αλλά και της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, ενώ για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων, συστήνεται και Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Φορέων.

12Στη συνάντηση της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας, συμμετείχαν και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Λ.Α. κ. Ευάγγελος Ζησάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Ο.Λ.Α. κ. Χρήστος Γκαζέπης, ο οποίος τίθεται και προϊστάμενος της Τεχνικής Επιτροπής του μνημονίου,

Επιγραμματικά, οι κοινοί στόχοι της συνεργασίας:

– Η από κοινού προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων, και η διεξαγωγή ερευνών  σχετικών με τον Σχεδιασμό, την Οργάνωση, την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών, που αφορούν την οργανωτική και διοικητική λειτουργία του Ο.Λ.Α.

13– Η ανάπτυξη Προγραμμάτων και Δράσεων που αφορούν την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δ.Π.Θ. και του Ο.Λ.Α.

– Η σχεδίαση και η υλοποίηση Διακρατικών Δράσεων και Συνεργασιών που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

– Η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και των κατοίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά  με τη διάχυση αμοιβαίων ωφελειών στην περιοχή.

– Η συνεργασία σε εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ. και του εργαζόμενους του Ο.Λ.Α., και η συνεργασία για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.