10 (1)Σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής, προήδρευσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κομοτηνή.

Η σύναξη έλαβε χώρα στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, όπου τον Προκαθήμενο υποδέχτηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής κ. Γιάννης Γκαράνης.

Ο κ. Βαρθολομαίος εξήρε το έργο των κληρικών, ενεθάρρυνε ειδικότερα τους νεότερους, και υπογράμμισε τον ζωτικής σημασίας ρόλο τους.

“Kάθε έναν απὸ τους προσφερόμενους λόγους σας θα τους τηρήσουμεα ἀτόφιους στην καρδιά μας, ώστε να φωταγωγούν την περαιτέρω πορεία της επισκοπικής και ιερατικής μας διακονίας”, σημείωσε μεταξύ άλλων στην προσφώνησή του ο κ. Παντελεήμων.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτη:

«Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Κάθε φορὰ ποὺ ἐξέρχεσθε ἀπὸ τὸ ἱερὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν μαρτυρικὴ Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου, προκειμένου νὰ συναντήσετε τὸ διεσπαρμένο ἀνὰ τὴν οἰκουμένη πολυάριθμο πνευματικὸ Σας ποίμνιο, εἶναι γεγονός, ὅτι κλῆρος καὶ λαὸς σκιρτᾶ ἀγαλλόμενος, γιατὶ βλέπει κοντὰ του -ἐν μέσῳ μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας- τὴν ἑνοποιὸ μορφὴ τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους μας.

Ἀκόμη καὶ ὅσοι στεροῦνται βασικῶν ἱστορικῶν καὶ θεολογικῶν πληροφοριῶν γιὰ τὸν ἱερὸ θεσμὸ ποὺ διακονεῖτε, λόγῳ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλλων δράσεων μὲ τὶς ὁποῖες ἔχετε πλουτίσει τὴν ὑπερεικοσαετῆ πατριαρχία Σας,ἀναπόδραστα ὁδηγοῦνται στὴν διαπίστωση, ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποτελοῦν αὐθεντικὰ ἐχέγγυα ἐμπέδωσης τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ἰδεώδους σὲ πολυπολιτισμικὲς καὶ πολυεπίπεδα διαρθρωμένες κοινωνίες.

Ἐνθυμοῦμαι ἄλλωστε καὶ τὴν σχετικῶς πρόσφατη δήλωσή Σας, ὅτι, δηλαδή,ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ Πατριαρχεῖο μας, ἐκεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη, μπορεῖ βεβαίως ἡ Πόλη νὰ μὴ ἔχανε κάτι ἀπὸ τὴν γεωπολιτικὴ της σπουδαιότητα, θὰ ὑπολειπόταν ὅμως σίγουρα σὲ πολιτισμικὴ αἴγλη καὶ οἰκουμενικὴ προσφορά.

Στὴν χθεσινὴ μου προσλαλιὰ πρὸς τὴν Παναγιότητά Σας, τόνισα «ἐν ἐπιγνώσει» ὅτι ἤλθατε «ἐπὶ τὰ ἴδια». Σὲ ἐπαρχία μὲ σχέση ἐκκλησιαστικῆς καὶ κανονικῆς παράδοσης, ἀντίστοιχη ἐκείνης τοῦ τέκνου πρὸς τὸν πατέρα.

Πρὸς τοῦτο σήμερα Σᾶς παρακαλῶ ὑϊικῶς, νὰ ἀπευθύνετε λόγο πατρικό, λόγο οἰκοδομῆς πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο καὶ τοὺς ἄμεσους συνεργάτες μου,τὸ «καύχημα μου ἐν Κυρίῳ», τὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Ἐπαρχίας Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς.

Τὸ ἔχουμε ἀνάγκη, καθ’ ὅσον ἀπὸ πολλοῦ «ἐκύκλωσαν ἡμᾶς αἱ τοῦ βίου ἡμῶν ζάλαι ὥσπερ μέλισσαι κηρίον», διότι ἡ φύση τῆς διακονίας μας στὴν ὄμορφη καὶ δύσκολη Θράκη μᾶς δίδει ἐνίοτε τὴν αἴσθηση, ὅτι κινούμεθα«ἐπὶ ξηροῦ ἀκμῆς», διότι τελικῶς ἡ ἐμπειρία ζωῆς καὶ ὁ ἐπιστηριγμὸς κάθε πατέρα ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο ἴαμα στὸ ψυχικὸ ἄλγος τοῦ παιδιοῦ του.

Σᾶς παρακαλοῦμε, λοιπόν, νὰ μᾶς ἐπιστηρίξετε, νὰ μᾶς καταρτίσετε ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς ἐγνωσμένης ἀγάπης, τὴν ὁποῖα προσφέρετε πρὸς ὅλους καὶ τὸν καθένα ξεχωριστὰ κι ἐμεῖς ὑποσχόμεθα, ὅτι κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς προσφερόμενους λόγους Σας κατὰ τὴν παροῦσα σύναξη, θὰ τοὺς τηρήσουμε ἀτόφιους στὴν καρδιὰ μας, ὥστε νὰ φωταγωγοῦν τὴν περαιτέρω πορεία τῆς ἐπισκοπικῆς καὶ ἱερατικῆς μας διακονίας«πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἔπαινον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».

Σᾶς εὐχαριστοῦμε».

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

(inkomotini – Ε.Βασ.)

1 (1)

2 (1)

3a

4 (1)

 

ΣΥΝ 2

5 (1)

6 (1)

7 (1)

8 (1)

9 (1)

10 (1)

 

ΣΥΝ 1

 

ΣΥΝ 3

ΣΥΝ 4