ΗΜΕΡΙΔΑΥπογράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του Μέτρου 19 για το «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το ΠΑΑ διαθέτει 350 εκ. € για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER, τα οποία είναι στην διάθεση του επενδυτικού κοινού και των οργανισμών ΟΤΑ καθώς και άλλων φορέων.

5 3Με την υπογραφή των εν λόγω αποφάσεων δίνεται η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) των Αναπτυξιακών Εταιρειών που έχουν επιλεγεί μετά από τη σχετική πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ, να προκηρύξουν τις δράσεις του εγκεκριμένου τους Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. Σε όλη την Ελλάδα έχουν εγκριθεί συνολικά 50 Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΠΑΑ.

Το Μέτρο αφορά δικαιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αλλά και άλλους φορείς οι οποίοι δύνανται να υλοποιούν έργα σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας τους. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε έργα με προϋπολογισμό μέχρι 600.000 €, με εξαίρεση έργα ύδρευσης και αποχέτευσης των οποίων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και στα 2 εκατ. €.

4 14Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι επενδύσεις που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις περιοχές παρέμβασης και θέσεις εργασίας, με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, τη δημιουργία cluster επαγγελματιών, τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με το τοπικό τουριστικό προϊόν, τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων, την οικοτεχνία, την εφαρμογή διατοπικών και διακρατικών σχεδίων συνεργασίας, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών δρώμενων κάθε περιοχής, την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, και εν τέλει τη δημιουργία νέων τοπικών αγορών.

Παράλληλα οι παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

11Σχετική ημερίδα με τίτλο «Προοπτικές για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ροδόπης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής-Europe Direct.

«Θέτουμε την τοπική αγροτική οικονομία σε προτεραιότητα», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος Τσαλικίδης.

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης, κ. Στάθης Κεφαλίδης.

Ο γεωπόνος και στέλεχος της Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογών ΠΑΑ, κ. Ευάγγελος Δελλής, μίλησε για τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ