Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την προσαρμογή και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, λόγω εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), διοργάνωσε το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης σε συνεργασία με την εταιρεία Business Support Services.
Από τις 25 του ερχόμενου Μαΐου, καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του Κανονισμού σε όλα τα κράτη-μέλη και μη, αφορώντας όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ακόμη και εκτός Ε.Ε. Στην πράξη – δεδομένης και της διεύρυνσης του ορισμού του όρου «προσωπικά δεδομένα» – αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές, που με οποιονδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. 
Σκοπός του νέου Κανονισμού, είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που οδηγούν σε ταυτοποίηση, ενώ απώτερος στόχος είναι η ενιαία αντιμετώπιση-εφαρμογή των σχετικών κανόνων που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νέα εποχή απειλών όπου το κυβερνοέγκλημα και οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται γεωμετρικά. H διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει μια σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:
– Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους.
– Τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες.
– Την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.
– Την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων.
– Τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.
Το κόστος μη συμμόρφωσης – σε περίπτωση παράβασης – επιφέρει σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Business Support Services, Ευστάθιος Λιακόπουλος.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αντώνης Γραβάνης, θα ακολουθήσουν κι άλλες ημερίδες για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του για σειρά θεμάτων που τους αφορούν.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

από την ημερίδα