Την τελετουργική συμβολική αναπαράσταση της δια της Αναστάσεως του Ιησού συντριβής των πυλών του Άδη, πραγματοποίησε και τη φετινή Μεγάλη Παρασκευή ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων.

Κατά την επιστροφή του Επιταφίου του Καθεδρικού Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τη Σύναξη των Επιταφίων στο Ηρώο της Κομοτηνής, και προς της εισόδου του στο εσωτερικό του ναού, ο επίσκοπος, πλαισιωμένος από τους Διάκους του και τους εφημέριους του ναού, και κτυπώντας συμβολικά την πόρτα της εκκλησίας, έψαλε τον ύμνο του Δαυίδ:

«Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ητοίμασεν αυτήν. Τίς αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου, ή τίς στήσεται εν τόπω αγίω αυτού; Αθώος χερσί και καθαρός τη καρδία, ός ούκ έλαβεν επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ούκ ώμοσεν επί δόλω τω πλησίον αυτού. Ούτος λήψεται ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. ‘Αρατε πύλας οι άρχοντες υμών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης».

Κατά το εθιμικό τελετουργικό ο ιερέας δέχεται την απάντηση-ερώτημα «τίς έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης;», και απαντά:

«Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω, Κύριος των δυνάμεων, Αυτός έστιν ο βασιλεύς της δόξης».

Ακολουθούν, το πέρασμα των πιστών κάτω από τον Επιτάφιο που τον κρατούν στους ώμους στρατιώτες, ο ασπασμός-ευλογία της χειρός του Δεσπότη, και η είσοδος του Επιταφίου στον ναό.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ