Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διαπανεπιστημιακό μάλιστα, εξειδίκευσης σε τομείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με την καθοριστική συνέργεια της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Σε αυτό συμμετέχει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων).

Το πρόγραμμα είναι μονοετές, και από πανεπιστημιακούς καθηγητές και εξειδικευμένα στελέχη, θα διδαχθούν οκτώ αντικείμενα (τέσσερα ανά εξάμηνο), πάνω σε τρεις κατευθύνσεις: Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Ανάλυσης.

Η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή με μια λιτή υποδοχή των καταρτιζομένων, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί εργαζόμενοι σε Δήμους της περιοχής και στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

«Στόχος μας είναι να συνενώσουμε τις ακαδημαϊκές γνώσεις με την πρακτική γνώση της αυτοδιοίκησης», ανέφερε ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής του ΔΠΘ, κ. Ευάγγελος Δριμπέτας.

«Το ανθρώπινο δυναμικό της αυτοδιοίκησης έχει ανάγκη για στοχευμένη επιμόρφωση», σημείωσε η Δ/ντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κ. Γεωργία Γκόνου, συμπληρώνοντας πως το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες «γνώσεις, επεξεργασμένη εμπειρία, συγκεκριμένη πληροφόρηση και δεξιότητες».

Για την «προστιθέμενη αξία» που προκύπτει από την επιμόρφωση των λειτουργών της αυτοδιοίκησης, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης.

Συμφωνώντας πως η διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και των διοικήσεων των τοπικών κοινωνικών στην Ελλάδα, βρίσκεται δυστυχώς σε νηπιακό στάδιο, ο κ. Δριμπέτας υπογράμμισε την αναγκαιότητα αφενός «το πανεπιστήμιο να σπάσει τα στεγανά του και να πλησιάσει την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω του», και αφετέρου «η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ανοιχτή στη γνώση που μπορεί να προσφέρει το πανεπιστήμιο».

«Είναι ζητούμενο πλέον στη χώρα μας η προστιθέμενη αξία σε όλους του τομείς», υπερθεμάτισε υποδεχόμενος τους καταρτιζόμενους ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γ. Πετρίδης, εξαίροντας συνάμα τη συνεισφορά της ΕΕΤΑΑ στην εκπόνηση του προγράμματος, και σκιαγραφόντας τα οφέλη που αυτό θα επιφέρει.

Συνολικά το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν ογδόντα επιμορφούμενοι (25 στην Κομοτηνή, 30 στη Θεσσαλονίκη και 35 στην Αθήνα), ενώ το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα υπήρξε πολύ υψηλό, καθώς οι σχετικές αιτήσεις έφτασαν τις 340.