Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας δυτικής Θράκης ιδρύθηκε το 1982 με έδρα την Κομοτηνή και σκοπό μεταξύ άλλων τη συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο.

Αποτελείται από αποφοίτους ανωτάτων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, και αριθμεί 1.000 μέλη.

Λειτουργεί τμήμα γυναικών, όμιλο φοιτητών, συγκροτήματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, και τμήμα εικαστικών.

ΒΙΝΤΕΟΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

(3-5-2017)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ