Στη δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με θέμα την επιστροφή στην κανονικότητα και τη σημασία της στήριξης των επιχειρήσεων, προχώρησε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Στόχος της ενέργειας είναι η συμβολή στην τόνωση του επιχειρείν, με απώτερο σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στις τοπικές αγορές και τη διάσωση των θέσεων εργασίας, και κατ επέκταση την επανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.