• Θέλω πιο δίκαιη φορολογία!
  • Θέλω ανάπτυξη για τον καθένα και πιο αλληλέγγυα κοινωνία…
  • Θέλω δωρεάν Παιδεία για όλους, δασκάλους για τα παιδιά μου!
  • Θέλω γιατρούς για τους γονείς μου…

Τώρα μπορώ· τώρα όλοι μπορούμε!

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!