Με γνώμονα την προστασία της υγείας του επιβατικού κοινού του και των εργαζομένων του, και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας, το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής απολυμαίνει καθημερινά και σχολαστικά τον στόλο των λεωφορείων του με τα ενδεδειγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σκευάσματα.
Ταυτόχρονα τηρεί πιστά την οδηγία περί χρήσης μάσκας, τόσο από το προσωπικό του όσο και από τους επιβάτες.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας Νίκος Λυκούδης, υπενθυμίζει: “Δεν μετακινούμαστε με μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν υπάρχει αναγκαιότητα, αν έχουμε τη δυνατότητα μετακίνησης με άλλο μέσο, και αν έχουμε οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα. Όταν μετακινούμαστε με μέσα μαζικής μεταφοράς, κρατάμε τις προβλεπόμενες αποστάσεις και φοράμε απαραιτήτως προστατευτική μάσκα”.