• Θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε.
  • Δεν γυρίζουμε πίσω.
  • Γιατί τώρα αποφασίζουμε για τη ζωή μας!

Τα 10 χρόνια που άλλαξαν την Ελλάδα: