– Ποδαρικό στο 2020 για τον Δήμο Κομοτηνής με την εκκίνηση ενός σημαντικού έργου δημόσιας ωφέλειας με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο. 

Μετά από μια μακρά, επίμοχθη προσπάθεια της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου Κομοτηνής, κατά τη διάρκεια της οποίας αντιμετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, υπογράφηκε με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.» η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων Φαναρίου-Αρωγής και Παραλίας Μέσης».

Το έργο, προϋπολογισμού 11.833.705,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου μέσω του ΠΕΠ ΑΜ-Θ από κοινοτικούς πόρους, και συμπληρώνει εκείνο της κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού Φαναρίου που βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.

  • Όλες οι κατοικίες και οι υποδομές του παραλιακού μετώπου θα συνδεθούν με την κεντρική μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού Φαναρίου. 

Έτσι, δημιουργείται στην παραλιακή ζώνη μια καίρια υποδομή, η οποία αφενός θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για μελλοντικούς επενδυτές καταλυμάτων, αφού τους απαλλάσσει από την υποχρεωτικότητα και από το κόστος κατασκευής ιδιωτικής ανάλογης μονάδας, και αφετέρου θα αναχαιτίσει την υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, υποβοηθώντας έτσι τις καλλιέργειες και τους αγρότες της περιοχής.

Για μια “πολύ σημαντική μέρα”, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, που εστίασε στα οφέλη του έργου όσον αφορά στις επενδύσεις ξενοδοχειακού και τουριστικού χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας πως “ουσιαστικά επιδοτούμε με αυτό το έργο τέτοιες επιχειρηματικές προοπτικές”. Παράλληλα, ευχαριστώντας και συγχαίροντας τον νυν και τον τέως Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Νότη Χαραλαμπίδη και Δημήτρη Καρασταύρου, αντιστοίχως, τόνισε πως θα ακολουθήσουν κι άλλα τέτοιας μεγάλης σημασίας έργα, τόσο από τη ΔΕΥΑΚ όσο και από τον Δήμο.

Για ένα έργο που “μας πηγαίνει στη νέα εποχή, μίλησε ο κ. Χαραλαμπίδης, τονίζοντας τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή, και επισημαίνοντας τη χρησιμότητα τέτοιον υποδομών όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού. Συνεχάρη, δε, τον προκάτοχό του και το στελεχιακό δυναμικό της ΔΕΥΑΚ για την “επίπονη και επίμονη προσπάθεια” και τις “αποτελεσματικές κινήσεις”.

Ο κ. Καρασταύρου αναφέρθηκε συνοπτικά στην πορεία του έργου, από τη σύλληψή του μέχρι την ολοκλήρωση των σταδίων ωρίμανσής του, και επισημαίνοντας την αναγκαιότητά του, υπογράμμισε τις κοπιώδεις ενέργειες που έγιναν από πλευράς ΔΕΥΑΚ καθώς υπήρξε και φάση που το έργο κινδύνευσε σοβαρά ακόμη και με απένταξη.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, και η αποπεράτωση και παράδοση του συνόλου του έργου προς χρήση, υπολογίζεται σε δύο περίπου χρόνια.