Το στοίχημα κερδήθηκε αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει…

Ο Ελληνικός λαός έχει να κερδίσει πολλές ακόμα μεγάλες μάχες…

ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!