Για το εκπαιδευτικό της έργο καθώς και για την επιστημονική και επαγγελματική της συγκρότηση, βραβεύτηκε από την UNESCO η Κομοτηναία νηπιαγωγός, προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής, κ. Άσπα Ιωαννίδου.

Πρόκειται για διαγωνισμό του διεθνούς Εκπαιδευτικού-Επιστημονικού-Πολιτιστικού Οργανισμού του ΟΗΕ ο οποίος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς παραμεθόριων περιοχών. Διενεργείται σε δύο φάσεις, δεν προβλέπει συγκεκριμένη θεματολογία, και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Η κ. Ιωαννίδου συμμετείχε στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προς αξιολόγηση δράσεις που σχεδίασε και πραγματοποίησε σε θεματικές ενότητες όπως η διαφορετικότητα, η αναπηρία, η μουσειακή εκπαίδευση, η αειφόρος ανάπτυξη, και η συμμετοχή στην κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης e-Twinning.

Ζητήσαμε τη γνώμη της για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, “ραχοκοκκαλιά” του οποίου όπως σημειώνει, είναι ο εκπαιδευτικός, εξ ου και κατά την άποψή της είναι απαραίτητη η δια βίου κατάρτιση των εκπαιδευτικών προκειμένου να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να ανανεώνουν το μορφωτικό τους κεφάλαιο. Παράλληλα επισημαίνει την αναγκαιότητα το σχολείο να είναι πιο ανοιχτό, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της κοινωνίας, και πιο ευέλικτο, δίδοντας περισσότερη έμφαση στην ποιοτική διδασκαλία και λιγότερο στις εξετάσεις. “Όλη η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις προκλήσεις του 21ου αιώνα”, είναι η πρότασή της, ώστε να καλλιεργούνται οι δεξιότητες των μαθητών και οι πανανθρώπινες αξίες σε συνάρτηση με την τεχνολογική εξέλιξη. Χαρακτηρίζει, δε, την προσχολική εκπαίδευση, ως το πιο υγιές κομμάτι της εκπαιδευτικής πυραμίδας, που θα πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο για τη λειτουργία των επόμενων βαθμίδων. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει και το προφανές: οτι χρειάζονται ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικές υποδομές.

Με τη βράβευση της κ. Ιωαννίδου η Ροδόπη φαίνεται πως “χτίζει” μια παράδοση, καθώς αντίστοιχες διακρίσεις έχουν πετύχει τα προηγούμενα έτη, και η τέως προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής και νυν Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, κ. Τάνια Τσιγγίδου, καθώς και η σημερινή Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, κ. Ιωάννα Κωστενίδου.

Φέτος στο 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής, υλοποιούνται ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις.

Τέλος, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού που τιμήθηκε στις 5/10, η κ. Ιωαννίδου απευθύνει τα δικά της μηνύματα σε συναδέλφους, γονείς και Πολιτεία.