Σε απολυμάνσεις των λεωφορείων, του αμαξοστασίου, των γραφείων, και των βοηθητικών χώρων των εγκαταστάσεών του, έχει προχωρήσει η Διοίκηση του ΚΤΕΛ Ροδόπης.

“Κατ’ εφαρμογή των οδηγιών και των ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, και με γνώμονα την εταιρική μας ευθύνη, πράττουμε τα απαιτούμενα για την έκτακτη αυτή περίσταση”, σημειώνει ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ κ. Πέτρος Δεληγκιόζης που επιβλέπει προσωπικά την όλη διαδικασία.

Ο στόλος του ΚΤΕΛ Ροδόπης, αποτελείται από συνολικά εξήντα υπερσύγχρονα λεωφορεία, τα οποία απολυμαίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο “για την προστασία του επιβατικού μας κοινού και των εργαζομένων και των συνεργατών μας, και για την προφύλαξη από τη διασπορά του ιού”, όπως επισημαίνει ο κ. Δεληγκιόζης.