Κατά 16% αυξάνονται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και οδοφωτισμού στον Δήμο Κομοτηνής, τουτέστιν 2 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό. Η εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός οτι η ΔΙΑΜΑΘ (φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜ-Θ) έχει προχωρήσει σε αύξηση της ετήσιας χρέωσης για τη διαχείριση του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Κομοτηνής, από 460.000 ευρώ σε 1.512.000 ευρώ, καθώς από αρχές του έτους προβαίνει σε προεπεξεργασία των απορριμμάτων όπως επιβάλει σχετική ΚΥΑ. Ο Δήμος, δεδομένου του αποθεματικού του, θα μπορούσε να καλύψει την αύξηση, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο αφού τα εν λόγω τέλη είναι ανταποδοτικά και υποχρεωτικά ισοσκελισμένα (όσα είναι τα έξοδα πρέπει να είναι και τα έσοδα), και άρα, ακόμη κι αν προχωρούσε σε μια τέτοια ενέργεια, αυτή δεν θα περνούσε από τον έλεγχο νομιμότητας του ελεγκτικού συνεδρίου. Ανάλογες χρεώσεις υφίστανται και οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης. Το θέμα, που συζητήθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο και η έγκρισή του αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής, Δημήτρης Πολιτειάδης.