Τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα θέματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κόσμο, απαρίθμησε ο περιφερειάρχης Χρ. Μέτιος, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στην έδρα της Περιφέρειας οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜ-Θ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μέτιος, χαρακτηρίζοντας “δίκαια” τα περισσότερα αιτήματα των κτηνοτρόφων, αναφέρθηκε:

  • στις 270.000 ευρώ που διατέθηκαν ήδη για τον εμβολιασμό ζώων για την προστασία τους από τις ζωονόσους, και στις 300.000 που θα διατεθούν για συνέχιση των εμβολιασμών μέχρι και το 2019.
  • στους διαθέσιμους πόρους εκ μέρους της Περιφέρειας προς τους Δήμους για τη δημιουργία υποδομών (όπως ποτίστρες κ.λπ.).
  • στη σύσταση Κέντρου Ελέγχου Εξωτικών Νοσημάτων στο υπάρχον κτίριο της Ορεστιάδας, με ανταποδοτικούς πόρους από τον Αγωγό TAP.
  • στην προώθηση ενός πιλοτικού προγράμματος για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στην περιοχή.

“Δυστυχώς για τα υπόλοιπα θέματα και αιτήματα, αρμόδια είναι η κυβέρνηση”, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης.