Τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, θα υπογραφούν οι συμβάσεις της δωρεάς του Συλλόγου Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών Ροδόπης προς τη ΔΕΥΑΚ, της εκπόνησης των μελετών για το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

Σύμφωνα με την προεκτίμηση, το κόστος των εν λόγω μελετών που αφορούν την κατασκευή των αναγκαίων έργων, ανέρχεται σε περίπου 162.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Ειδικότερα, πρόκειται για τις μελέτες έργων:

  • Οδοποιίας: 26.000 €.
  • Ύδρευσης-αποχέτευσης (δεν συμπεριλαμβάνεται η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων): 16.000 €.
  • Συγκοινωνιακών έργων (σύνδεσης του νοσοκομείου με το οδικό δίκτυο): 40.500 €.
  • Αποχέτευσης ομβρίων: 22.500.
  • Αποχέτευσης ακαθάρτων (δεν συμπεριλαμβάνεται η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων): 41.000 €.
  • Ύδρευσης: 16.000 €.

Συνολικά πρόκειται για δίκτυα, 7 χιλιομέτρων αποχέτευσης, 3 χιλιομέτρων ύδρευσης, και 3 χιλιομέτρων οδοποιίας.