Παρουσιάστηκε στην Κομοτηνή, παρουσία του Υποδιοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Τσαλικάκη, και εκπροσώπων φορέων, το έργο «MediciNet II / Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά», το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Multi-profile Ηospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” AD του Kardzhali Βουλγαρίας, στοχεύοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην περιοχή της Ροδόπης και του Kardzhali.

Το έργο προβλέπει δράσεις προμήθειας σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, εκπαιδεύσεις προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό του 1.336.407,94 €, οι 776.297,90 € διατίθενται στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Ιnterreg V-A / Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των δύο χωρών, και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου MediciNet που εστίασε στην έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αποσπώντας τον τίτλο «Έργο Βέλτιστης Πρακτικής».

Κατά την κεντρική του εισήγηση, ο Διοικητής του Νοσοκομείου της Κομοτηνής, κ. Γιώργος Φιλιππίδης, ανέφερε:

“Αξιότιμοι προσκεκλημένοι.

Η σημερινή, είναι η πρώτη επίσημη παρουσίαση του έργου MediciNet II, το οποίο υλοποιείται από κοινού μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και του Νοσοκομείου Multi-profile Ηospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” A.D. που βρίσκεται στο γειτονικό Kardzhali της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Πρόκειται για μία δοκιμασμένη συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2011, όταν μαζί τότε για πρώτη φορά τα δύο νοσοκομεία δούλεψαν πάνω σε μία κοινή πρόταση έργου για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Την περίοδο μάλιστα εκείνη βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα που λίγα χρόνια αργότερα ένωσε την Κομοτηνή με το Kardzhali.

Το έργο MediciNet θεωρήθηκε η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο νοσοκομείων, για τη συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και έκτακτων ιατρικών συμβάντων και επικροτήθηκε τόσο για το ρεαλιστικό σχεδιασμό του, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες ιατρικών υπηρεσιών των δύο περιοχών, όσο και για την αποτελεσματική του υλοποίηση που είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ειδικά της νοσοκομειακής φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιούνιου 2014 με όλο τον βιοϊατρικό εξοπλισμό και το σύνολο της τεχνικής υποδομής σε πλήρη λειτουργία. Νέος, προηγμένος ιατρικός εξοπλισμός και ανακαινισμένες ιατρικές υποδομές είναι έκτοτε στη διάθεση των πολιτών της διασυνοριακής περιοχής. Ένα χρόνο μετά, το 2015, το έργο MediciNet αναγνωρίστηκε ευρύτερα λαμβάνοντας τον τίτλο της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ πληθώρας έργων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και επιλέχθηκε από το Υπουργείο Υγείας ως η Ελληνική υποψηφιότητα για δύο Βραβεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία της πρώτης συνεργασίας, και αξιοποιώντας το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο Νοσοκομείων στο τέλος του πρώτου έργο, προχωρήσαμε στο «δεύτερο» MediciNet, με τίτλο «Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά».

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι ο πήχης του νέου έργου έχει εξαρχής μπει πολύ ψηλά, αφού κατάφερε να λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στον Άξονα της Υγείας από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία», κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των προτάσεων-έργων που κατατέθηκαν.

Το νέο έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94€ εκ των οποίων 776.297,90€ διατίθενται για δράσεις στο Νοσοκομείο μας, στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και του Kardzhali, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και υποδομών υγείας.

Στους ειδικούς στόχους του έργου MediciNet II περιλαμβάνονται:

 • Η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υγειονομικών και ιατρικών πόρων των δύο νοσοκομείων.
 • Η ελαχιστοποίηση της ανάγκης μεταφοράς ασθενών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μεταξύ του ιατρικού προσωπικού στη διασυνοριακή περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη κοινή διαχείριση επειγουσών καταστάσεων και περιστατικών.

Οι στόχοι του έργου MediciNet II δεν είναι σε καμία περίπτωση γενικοί και θεωρητικοί, αλλά αντανακλώνται στο συνολικό σχεδιασμό του έργου και στις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από κάθε νοσοκομείο και αφορούν: στην προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, στην εκπαίδευση του προσωπικού και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και τη διοργάνωση  ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τον τοπικό πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι:

 • Αναβάθμιση των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για δεκάδες ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, ενημερωτικές εκδηλώσεις και ηλεκτρονικές καμπάνιες με κύριο αποδέκτη τον πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Οι δράσεις του έργου MediciNet II όχι μόνο στην Κομοτηνή και την ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, αλλά και από την άλλη πλευρά των συνόρων στην περιοχή του Kardzhali, θέτουν στο επίκεντρο τον πολίτη. Και μάλιστα όχι μόνο με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών υγείας.

Αναμφισβήτητα, η ανακαίνιση και αναβάθμιση των χειρουργείων στο Νοσοκομείο είναι έργο αναγκαίο και δράση-σημαία στο πλαίσιο του έργου.

Ωστόσο, η δυναμική του έργου έγκειται εξίσου και στον ενεργό ρόλο που δίνει στον άνθρωπο:

 • Στον άνθρωπο γιατρό και νοσηλευτή – την κινητήρια δύναμη της λειτουργίας των νοσοκομείων μας – μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο (όπου προβλέπεται μάλιστα η διοργάνωση ενός κοινού masterclass για τους γιατρούς των δύο νοσοκομείων). Με αριθμητικούς όρους μάλιστα αναμένεται να εκπαιδευτούν περί τους 60 γιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Κομοτηνής στη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Στον άνθρωπο πολίτη – τον πρωταρχικό λόγο ύπαρξης και προσφοράς του Συστήματος Υγείας – μέσα από ενημερωτικές δράσεις με ισχυρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα που επιλέξαμε να λάβουν χώρα σε κάποιες από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Με κεντρικό σύνθημα «Πώς να σώσεις μία ζωή» περισσότεροι από 150 πολίτες – κάτοικοι των περιοχών της διασυνοριακής ζώνης, θα ενημερωθούν στο πλαίσιο μονοήμερων εκπαιδευτικών δράσεων στα χωριά τους, αναφορικά με τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων.

Το έργο MediciNet II θα διαρκέσει δύο χρόνια έχοντας ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2017. Όλο αυτό το διάστημα, σας θέλουμε όλους υποστηρικτές και αρωγούς μας: θεσμικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς, Συλλόγους και Σωματεία, Μ.Κ.Ο.,  ΜΜΕ κ.α. Προσδοκία μας είναι η μέγιστη δυνατή προβολή και ουσιαστική επικοινωνία των δράσεων του έργου από άκρη σε άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, έτσι ώστε οι κάτοικοι της περιοχής μας να αντιληφθούν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας που σύντομα θα λαμβάνουν και να νιώσουν ακόμα περισσότερο ασφαλείς για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι η Υγεία αποτελεί το βασικό κύτταρο της κάθε τοπικής κοινωνίας και απαιτείται συνέργεια όλων των τοπικών δυνάμεων ώστε το βασικό αγαθό της Υγείας να προάγεται διαρκώς, με την εξασφάλιση νέων υποδομών, εξειδικευμένου προσωπικού, σύγχρονης τεχνογνωσίας, νέων δράσεων,  απαραίτητων προϋποθέσεων για να εξασφαλιστούν αποδοτικότεροι δείκτες υγείας.

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη, όσο απομακρυσμένα και αν ζει, αποτελεί κοινωνική ευθύνη όλων όσων εμπλεκόμαστε με τα κοινά και για αυτό στρατηγική μας είναι να αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή για να εξασφαλίσουμε το μέγιστό δυνατό για την Υγεία”.

 • Την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του προγράμματος και τη συνεργασία με το νοσοκομείο Κομοτηνής, εξέφρασε ο γιατρός και μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου του Kardzhali, κ. Spas Pasev.

 • Τη συνεργασία των δύο νοσοκομείων και την αποτελεσματικότητά τους αναφορικά με τη διεκδίκηση του προγράμματος, εξήρε ο Υποδιοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, κ. Δημήτρης Τσαλικάκης, καταθέτοντας τη δεδομένη υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας.

 • Τα εύσημα στους εμπλεκόμενους του έργου απένειμε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Χασάν Εκρέμ, προκρίνοντας την επέκταση τέτοιου είδους συνεργασιών.

 • Τη συνδρομή που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα e-health, το οποίο υλοποιείται μεταξύ του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, με το νοσοκομείο Κομοτηνής, επισήμανε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ, κ. Γιάννης Γκαράνης.

 • Το γεγονός οτι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ήδη συνεργάζεται με τον Δήμο Κίρτζαλι, σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σημείωσε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Μαρώνειας-Σαπών, κ. Θανάσης Αντωνίου, υπογραμμίζοντας την αξία των διακρατικών συνεργασιών.

 • Την ένταξη σε κάποιον προγραμματισμό, του τομέα της αποκατάστασης, που λείπει από το δημόσιο σύστημα υγείας, πρότεινε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κ. Δημήτρης Αδαμίδης.

 • Τα συγχαρητήριά του και τη στήριξή του, εξέφρασε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ξάνθης κ. Αχιλλέας Γερόπουλος.

 • Το εγκώμιο του διοικητικού προσωπικού που εργάστηκε και εργάζεται για τη διεκδίκηση και υλοποίηση του έργου, έπλεξε η Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομοτηνής, κ. Μαρία Ντικούδη.

 • Στο ίδιο μήκος κύματος ο τέως Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Κώστας Ναλμπάντης, που είχε διαχειριστεί το δεύτερο σκέλος του πρώτου προγράμματος Medicinet, εξήρε το έργο των υπηρεσιακών παραγόντων. 

 • “Είμαστε στο πλευρό σας για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε”, τόνισε προς τους Διοικητές των συνεργαζόμενων νοσοκομείων, ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Γιάννης Πασόπουλος.

 • Επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης κ. Αλέξανδρος Τσαπέκος, απευθυνόμενος στον κ. Τσαλικάκη, έθιξε το θέμα της επάρκειας των γιατρών στην ύπαιθρο.

 • Από τη μεριά του ο κ. Τσαλικάκης απάντησε:

 • Αφορμής δοθείσης, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Κώστας Μαυροματίδης, τόνισε πως η αδυναμία επαρκούς στελέχωσης του ΕΣΥ με ιατρικό προσωπικό, οφείλεται στους πολύ χαμηλούς μισθούς που προβλέπονται για τους γιατρούς.