Τα αποτελέσματα της Πράξης «ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και ΕΥ ΖΕΙΝ: Προοπτικές για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Πρωτογενή Τομέα στη Βάση της Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος», του θεματικού άξονα «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων», της Δράσης «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας – ΑγροΕΤΑΚ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο, παρουσίασε στην Κομοτηνή, ο υπεύθυνος υλοποίησης του τοπικού έργου, Δρ Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης, κ. Σταύρος Παυλίδης.

Στο πλαίσιο του έργου έγινε διερεύνηση των αιτιών της ανεπαρκούς πληροφόρησης και της μειωμένης οικονομικής αποδοτικότητας κυρίως των ορεινών και των μειονεκτικών περιοχών. «Υπάρχει τεράστια έλλειψη επιμόρφωσης και ενημέρωσης για θέματα αειφόρου και βιολογικής γεωργίας, για θέματα καινοτομίας, για θέματα συνεργασιών», τονίζει ο κ. Παυλίδης, αποδίδοντας στην απουσία της εμπιστοσύνης του αγρότη προς το Κράτος, το ότι στην περιοχή μας παρατηρείται απροθυμία για τις νέες κατευθύνσεις αγροτικής οικονομίας.

Συνεπακόλουθα των παραπάνω, είναι η εδραίωση της μονοκαλλιέργειας και η…καθιέρωση των επιδοματικών πολιτικών, που όμως κατά τον κ. Παυλίδη, μας οδηγούν σε αδιέξοδο.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

από το διαπεριφερειακό εργαστήρι τελικής επιμόρφωσης του έργου,

που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” στην Κομοτηνή