Ομόφωνα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή τους, υιοθέτησαν το προτεινόμενο από τον Ενιαίο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης, Ψήφισμα, για την καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβασιούχους καθαριότητας, και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, μετά το κώλυμα που έχει ανακύψει αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί συμβασιούχων και τη μη υπογραφή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από τους κατά τόπους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η τοποθέτηση της προέδρου του Ενιαίου Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης, κ. Φωτεινής Αντωνιάδου.

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου των συμβασιούχων, κ. Γιάννη Στουπά.

Θυμηθείτε το θέμα εδώ, εδώ και εδώ.

Το Ψήφισμα

«Οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για διάστημα 3-6 μηνών εξαιτίας της άρνησης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ροδόπης να υπογράψει τα εντάλματα πληρωμής τους. Οι ίδιοι εξακολουθούν να εργάζονται κανονικά, κάτω από συνθήκες δύσκολες και επικίνδυνες, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επίσης καλύπτουν μέρος από τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό που τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιες. Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημά τους για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους άλλα και την ομαλή και σταθερή πληρωμή τους μέχρι την ολοκλήρωση των συμβάσεων τους  στο τέλος του 2017. Καλούμε την Κυβέρνηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο, και κάθε εμπλεκόμενο, να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους που δίνουν τον αγώνα για την επιβίωση τη δική τους και των οικογενειών τους, σταματώντας τα επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος τους, τον εμπαιγμό και την εκμετάλλευσή τους. Στηρίζουμε τον δίκαιο αίτημα των συμβασιούχων, όχι μόνο ηθικά αλλά και έμπρακτα, ασκώντας πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για την άμεση επίλυσή του. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των εργαζομένων απαιτώντας την πρόσληψη προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας, άμεσα και ειδικά για τον Δήμο Κομοτηνής ως μητροπολιτικό Δήμο της Ροδόπης. Κάθε εργαζόμενος είναι πολύτιμος . Καμία απόλυση εργαζομένων Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Προσλήψεις άμεσα μόνιμου προσωπικού».