Με στόχο την ανάδειξη και την προστασία των ιδιαίτερων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον καπνό μπασμά της Θράκης, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης τη φιλοξενία του επόμενου Διεθνούς Φόρουμ Καπνού 2015, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη προς τη Διεθνή Ένωση Καπνοκαλλιεργητών (International Tobacco Grower’s Association-ITGA) που εδρεύει στην Πορτογαλία.

Τη βούλησή του να διεκδικήσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη ώστε να μην αδικηθούν ενόψει της νέας ΚΑΠ οι καπνοπαραγωγοί, εξέφρασε ο κ. Παυλίδης, υπογραμμίζοντας την άριστη ποιότητα του προϊόντος, το γεγονός ότι η καλλιέργειά του συνιστά τη μόνη ουσιαστική πηγή εσόδων για 10.000 οικογένειες, καθώς και το ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης της περιοχής.