Η χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί σοβαρό ζήτημα, καθώς αφορά τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επί δεκαετίες η εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα διαχείρισης των αγροχημικών, ήταν λέξη άγνωστη. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η χρήση των γεωργικών φαρμάκων να ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας και σε έναν σημαντικό βαθμό η διακίνησή τους να γίνεται με παράνομο τρόπο.

Λύση στο θέμα ευελπιστεί να επιφέρει η ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου με υπουργική απόφαση η οποία αντικατέστησε παλαιότερη διάταξη του 2014 που αν και όριζε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, δεν είχε τεθεί ποτέ σε εφαρμογή.

Έτσι εδώ και λίγες μέρες η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για επαγγελματική χρήση διενεργείται μόνο με συνταγή, και σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Με άλλα λόγια, η πώληση γεωργικών φαρμάκων δεν γίνεται πια σε οποιονδήποτε, παρά μόνο σε εκείνους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων, σε όλες τις καλλιέργειες, με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη, καθώς και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Επισημαίνεται, ότι προβλέπεται επιβολή προστίμων στους υπεύθυνους των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων για τη λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς την ύπαρξη της αντίστοιχης συνταγής χρήσης.

Για το θέμα, μίλησε στην κάμερα του inkmotini.gr ο γεωπόνος Λάζαρος Κουρουκεχαγιάς.