ΚΟΜΟΤΗΝΗΑύξηση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού), κατά 16%, δηλαδή της τάξεως του ενός ευρώ μηνιαίως περίπου, αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής.

Η αύξηση κρίθηκε αναγκαία και επιβλήθηκε και από σχετική ΚΥΑ, καθώς λόγω της μη πληρωμής του ηλεκτρικού από πολλούς πολίτες εξ αιτίας του χαρατσιού του ΕΕΤΗΔΕ, δεν κατέστη πρακτικά εφικτή η είσπραξη από τον Δήμο, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, των προϋπολογισμένων ποσών από τα τέλη.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου πρότεινε αύξηση των τελών ύψους 28%, ωστόσο η οικονομική επιτροπή, υπολογίζοντας την απόκλιση των εισπραχθέντων έναντι των προϋπολογισθέντων ποσών, σε σύγκριση με το 2011, τελευταία χρονιά πριν το χαράτσι, αντιπρότεινε αύξηση 16% η οποία και εγκρίθηκε.

Στον αντίποδα, αμετάβλητα παραμένουν τα τέλη των υπόλοιπων κατηγοριών (στάθμευσης, ακίνητης περιουσίας, κ.λπ.).

Δείτε τι δήλωσε για το θέμα ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης.