• Πλεονασματικός κατά 708.365 ευρώ είναι ο ισολογισμός και του 2016 του Δήμου Κομοτηνής, τα ταμειακά αποθεματικά του οποίου μάλιστα ανέρχονται σε 8.322.926 ευρώ.
  • Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο πλεονασματικό ισολογισμό μετά τον περσινό, και τον θετικότερο της τελευταίας δεκαπενταετίας τουλάχιστον.
  • Το οικονομικό νοικοκύρεμα υπό τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη συνεχίζεται με επιτυχία.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το μακρινό 2002, ο Δήμος Κομοτηνής συνεχίζει και παρουσιάζει ισολογισμό με θετικό αποτέλεσμα και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Όλα τα μεγέθη του ισολογισμού παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, αποτέλεσμα καταφανώς της προσπάθειας που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την εξυγίανση των οικονομικών του.

Συγκρίνοντας τα βασικά μεγέθη των ισολογισμών του 2015 (του πρώτου πλεονασματικού ισολογισμού μετά από πολλά χρόνια), και του 2016, παρατηρούνται οι μεταβολές:

Στο Ενεργητικό: Αύξηση κατά 0,9% παρουσιάζει η αξία των ακινήτων, αύξηση κατά 3,7% παρουσιάζουν οι απαιτήσεις από ιδιώτες, αύξηση κατά 38,6% παρουσιάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ αύξηση κατά 17% παρουσιάζουν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις “ώστε σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της εθνικής οικονομίας να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν”, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου κ. Δημήτρης Πολιτειάδης.

Στο Παθητικό: Μειωμένες κατά 0,7% είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους, ενώ σταθερή μείωση, περαιτέρω κατά 17% σε σχέση με το 2015, παρουσιάζουν οι υποχρεώσεις από τραπεζικό δανεισμό. Η παρούσα διοίκηση άλλωστε δεν έχει δανειστεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ, και το υπόλοιπο που αποτυπώνεται στους πίνακες αφορά δάνεια του 2009 και 2010 όπως υπογράμμισε ο κ. Πολιτειάδης.

Αποτελέσματα Χρήσης: Από τα  στοιχεία του πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης, το σημαντικότερο είναι η αύξηση που παρουσιάζεται στο τελικό αποτέλεσμα. “Με αριθμούς και όχι με λόγια, επιβεβαιώνεται ότι ο Δήμος Κομοτηνής οικονομικά βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης βελτιώνει  τα οικονομικά του, αυξάνει την ακίνητη περιουσία του, κατορθώνει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του αποπληρώνοντας χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση δάνεια και προμηθευτές του, επιτυγχάνει πολύ καλές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς, και το σπουδαιότερο, καλύπτει τα έξοδά του από τα έσοδα και δεν παράγει ζημίες”, τόνισε εμφατικά ο κ. Πολιτειάδης, που συμπληρώνει: “Συμπέρασμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του”.

Στις δηλώσεις του ο κ. Πολιτειάδης ανέφερε: “Είναι ο καλύτερος ισολογισμός της τελευταίας δεκαπενταετίας. Το επιβεβαιώνουν οι αριθμοί. Είμαστε περήφανοι διότι έχουμε έναν Δήμο που πατάει καλά και πιστεύω οτι αυτό θα συνεχιστεί. Μπήκαν οι βάσεις και έρχεται το αποτέλεσμα”.

Απαντώντας, δε, ο ο κ. Πολιτειάδης, σε ερωτήματα και παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε οτι (όπως φαίνεται και στους σχετικούς πίνακες) το 2010 καταγράφηκε η μεγαλύτερη ζημία, ύψους 6.493.668 ευρώ, το 2009 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος δανεισμός, ύψους 5.059.522, ενώ το 2008 είχαν σωρευτεί οι μεγαλύτερες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, ύψους 5.626.738.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Πετρίδης, επισήμανε τις θετικές επιπτώσεις των πλεονασματικών ισολογισμών των δύο τελευταίων ετών: “Ο Δήμος δεν επιβαρύνει οικονομικά τους δημότες του, ειδικά την ώρα που βάλλονται από την οικονομική κρίση, δεν προσφεύγουμε πια σε δανεισμό, ενώ τα ισχυρά οικονομικά χαρακτηριστικά μας, μας επιτρέπουν να είμαστε συνεπείς στις συναλλαγές μας τους τοπικούς επαγγελματίες, αλλά και να πετυχαίνουμε και μεγάλες εκπτώσεις στις δημοπρασίες μας με συνέπεια να εξοικονομούμε σημαντικούς πόρους”.