Από σήμερα 15 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 του μηνός, οι γονείς που σκοπεύουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Κομοτηνής, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους τους και να ενημερωθούν για τον τρόπο και τα προγράμματα λειτουργίας τους.

Η ενέργεια, υπό τον τίτλο «Μέρες Ανοιχτού Σχολείου», υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, ο Πρόεδρος του οποίου κ. Γιάννης Γκαράνης, έκανε λόγο για μια καινοτομία που αποσκοπεί στην πλήρη πληροφόρηση των γονέων αναφορικά με τους χώρους στους οποίους φιλοξενούνται τα νήπια.