Η έκδοση “Αγροκάρτας” με αμελητέο επιτόκιο, προκειμένου οι αγρότες να αποκτήσουν ρευστότητα, καθώς και η μείωση της φορολογητέας ύλης, για τη φοροελάφρυνσή τους, συνιστούν δύο από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με στόχο τη στήριξη της γεωργίας.

Για την αγροκάρτα, μάλιστα, ο μέχρι πρότινος υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, έχει ήδη προχωρήσει σε επαφές με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.