Από τις 18 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ η νέα νομοθεσία περί συνταγογράφησης των φυτοφαρμάκων (δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ του inkomotini.gr).

Για το θέμα, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν τα εξής:

  • Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).
  • Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), δύνανται να είναι:

(α) όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

(β) όσοι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων τίτλων σπουδών (όπως Γεωπονίας , Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και έχουν λάβει τη σχετική έγκριση.

(γ) λοιπά φυσικά πρόσωπα (μη πιστοποιημένοι χρήστες), υπό την προϋπόθεση ότι την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) και (β), δηλαδή κάποιος πιστοποιημένος χρήστης. Η ανάληψη της ευθύνης χρήσης δηλώνεται ηλεκτρονικά  μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι  προτίθενται να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής (ψεκασμού) επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων προσώπων (μη πιστοποιημένων χρηστών), να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να δηλώσουν τα πρόσωπα για τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης (ψεκασμού). Εάν δεν χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, πρέπει αρχικά να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
    (http://e-services.minagric.gr/) για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.
  • Μη πιστοποιημένοι χρήστες για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η ευθύνη εφαρμογής από κάποιον πιστοποιημένο χρήστη, δεν μπορούν να λαμβάνουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απαγορεύεται να τα προμηθεύονται.
  • Όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δεν επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη ψεκασμού για τρίτους (μη πιστοποιημένους χρήστες), δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.